søndag 15. februar 2009

Gulag

Nå, med presset fra toppen borte står soldater som tidligere tjenestgjorde ved Guantanamo-basen fram og sier at forholdene der var verre enn noen kunne forestille seg. Det ble bedrevet systematisk mishandling og tortur av de nesten 250 fangene der.

Susan J. Crawford, som leder utvalget som skal bestemme om det skal reises tiltale mot de innsatte sier at tortur ble foretatt på blant annet Mohammed al-Qahtani, og at også tilståelsen hans må sies å være verdiløs, slik det er tilfelle med de aller fleste innsatte.

I fjor vår ble Sami al-Hajj, en fotograf fra den arabiske tv-kanalen Al Jazeera satt fri etter seks års i fangeskap, sterkt avkreftet og forkommen. Han hadde praktisk talt blitt en gammel mann i løpet av den tiden. Han var trettini.

Alt dette ble og blir fortsatt rettferdiggjort med den tvers igjennom falske «krigen mot terror», en bevisst villfarelse som har skapt utrolig mye lidelse og terror, en terror utøvet av vestlige myndigheter.

torsdag 5. februar 2009

Svenskene slår til

En god og morsom nyhet fra Sverige i natt. Benny Dagan, Israels ambassadør til Sverige fikk kastet både bøker og sko på seg under en forelesning ved Stockholms universitet, og i motsetning til andre som har prøvd dette før nylig... så traff svenskene.

Storveis folkens, fortsett som dere stevner.

Skokasting er, som nevnt i ferd med å bli en skikkelig farsott. Det er en gammel tradisjon faktisk, et gammelt arabisk uttrykk for forakt. Enda en flott ting vi kan lære av araberne.

Jeg ønsker forøvrig Israels offisielle representanter alt ondt. Skokasting er selvfølgelig bare en bagatell mot det som virkelig burde ha rammet dem. De burde ha blitt kjeppjaget fra alle land i verden, og i hvert fall ikke blitt invitert til å holde forelesninger. Jeg ville ha følt meg personlig fornærmet hvis noen av dem dukket opp på min forelesning.

tirsdag 3. februar 2009

Dødsstraff for skokasting?

Skokasting blir stadig mer populært. Det begynte da Bush nesten ble truffet i Irak og i går unnslapp så vidt Kinas statsminister Wen Jiabao en tilsvarende ublid skjebne på Cambridge-universitet i Storbritannia.

Iraneren som kastet skoen mot Bush råtner i fengsel og ser ut som om han vil bli værende der en godt stund. No good deeds og unpunished. Han har dog blitt folkehelt i arabiske land og skokasting mot upopulære politikere har bredt seg som en farsott.

I vesten er man litt mer hyggelig mot disse galante våpendragere, selv om mannen i går også ble ført bort av sikkerhetspolitiet. Men hvis det griper om seg tar nok våre ledere hurtig grep for å motvirke en slik respektløs handling. Akkurat som omsetning av narkotika gikk fra å være helt legalt til å gi tjueen års fengsel så vil denne sporten hurtig stige i gradene blant alvorlige forbrytelser, vent og se.

Med til historien hører også det faktum at de kinesiske studentene som var til stede støttet Wen Jiabao, og slengte ukvemsord mot skokasteren. Kinesere i utlandet, selv etter flere generasjoner støtter gjerne Kinas ledelse, uansett hvordan de oppfører seg. Skokasteren skrek til dem hvordan de kunne sitte der å lytte høflig til en drittsekk som den kinesiske statsministeren. Han fikk ingen støtte. Like lite som han ville ha fått om han hadde slengt sko etter vestlige ledere, som så visst er en sko eller to verdt.

mandag 2. februar 2009

Man gnir seg i øynene

Et lite mirakel skjer i disse dager med den nye forskriften fra Barne- og likestillingsdepartementet i Norge. Forskriften sier at ingen organisasjoner kan få statsstøtte hvis de hindrer at noen grupper blir hindret i å delta i organisasjonen på grunnlag av rase, etnisitet, kjønn og legning. Frelsesarmeens ungdomsorganisasjon har allerede mistet støtten og flere andre kan komme til å miste den i nær fremtid.

Jeg har alltid mislikt Frelsesarmeen sterkt, og andre tilsvarende organisasjoner er heller ikke mye å skryte av, så dette er gode nyheter. Det burde ha skjedd for mange år siden.

Er det dette AP og SV fikk i bytte for den nye, kommende blasfemiparagrafen?